Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl I.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl I. Úvod Po téměř třech letech příprav vláda České republiky schválila na konci srpna návrh nového stavebního zákona (dále jen „NStavZ“), který má nahradit stávající zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „StavZ“). Rádi bychom v našem příspěvku představili […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl II.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl II. Obecná a společná ustanovení o územním plánování 4.1.Oprávněný investor Oprávněný investor je v § 42 NStavZ vymezen totožně jako v § 23a StavZ jako vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury. Rovněž oprávnění oprávněného investora být vyrozuměn o projednávání návrhů územně plánovací […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl III.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva  – Díl III. Nástroje územního plánování V této časti se zaměříme již na konkrétní nástroje územního plánování, které upravuje hlava třetí části třetí NStavZ. Za nástroje územního plánování NStavZ považuje jednak nezávazné koncepční nástroje územního plánování, jimiž jsou územně plánovací podklady (tzn. územně analytické podklady a územní studie) a […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl IV.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva  – Díl IV.   Vymezení zastavěného území Drobnou revizí prošlo rovněž vymezení zastavěného území obce. To lze v poměrech současné právní úpravy provést třemi způsoby: v rámci územního plánu; samostatným postupem podle § 59 a 60 StavZ ve formě opatření obecné povahy; za zastavěné území považovat intravilán, tj. zastavěnou část […]

stavební pozemek

Stavební pozemek – jak jej poznat a získat závazné stanovisko od stavebního úřadu

Hledáte stavební pozemek pro stavbu domu a zajímalo by vás jak zjistit, jestli je právě onen pozemek skutečně stavební? Není to v podstatě nic složitého. Dívat se do katastru nemovitostí je ale zbytečné, protože informace o tom, zda na pozemku budete moci stavět nebo ne se dozvíte úplně jinde. Klíčem ke stavebnímu pozemku je územní plán […]

Rizika nákupu nemovitosti od osoby v úpadku

Ačkoliv se nákup nemovitosti od osoby ve finančních problémech někomu může zdát jako zajímavá investiční příležitost (amorálnost takového podnikání pro účely tohoto článku pomíjíme), může taková transakce představovat určitá rizika, která si kupující zaslepeni vidinou snadného zisku často neuvědomují.  Na následujících řádcích se společně podíváme na základní rizika spojená s nákupem nemovitosti od osoby v úpadku. V tomto […]

vyjmutí z půdního fondu

Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Máte pozemek a rádi byste na něm začali stavět, ale nevíte jak postupovat při vyjmutí půdy z půdního fondu? Naštěstí na tom není nic složitého a v tomto článku se vám pokusíme vysvětlit základní kroky nezbytné při vyjmutí půdy ze ZPF (=zemědělský půdní fond) a poradíme jak zjistit BPEJ neboli bonitu půdy.   Druhy pozemků a […]

obytná plocha bytu

Obytná plocha bytu – jak ji ověřit?

Často se stává, že obytná plocha bytu je více či méně nadsazená a neodpovídá skutečnosti. Může k tomu dojít i bez vědomí prodávajícího, protože ten, když byt v minulosti kupoval, si třeba obytnou plochu nemusel ověřit a tehdejší prodávající ji neuvedl správně. Nejde přitom o žádnou maličkost, protože v současné době, kdy se ve velkých městech ceny za […]

Jak zjistit za kolik koupil nemovitost současný majitel?

Pro vyjednávání o kupní ceně není nic lepšího než vědět, za kolik koupil současnýmajitel prodávanou nemovitost. Naštěstí to není nemožné zjistit. Vlastně je to celkem jednoduché a bude Vás to stát jen několik okamžiků času a zpravidla ne více než 200 Kč. V tomto návodu Vám tedy ukážeme, jak na to.   Základem je dálkový přístup […]

zrušení trvalého pobytu

Zrušení sídla právnické osoby a zrušení trvalého pobytu fyzických osob

Po koupi bytu nebo domu je dobré si zjistit, jestli náhodou někdo ve Vašem bytě nebo domě nemá evidován trvalý pobyt, respektive zde není sídlo společnosti.  Důvod proto je celkem prostý, a sice Vám bude jednak chodit nevyžádaná pošta, a v případě nucené exekuce nebo výkonu rozhodnutí by mohl exekutor přijít i do Vašeho domu/bytu. […]