Jak zjistit za kolik koupil nemovitost současný majitel?

Pro vyjednávání o kupní ceně není nic lepšího než vědět, za kolik koupil současný
majitel prodávanou nemovitost. Naštěstí to není nemožné zjistit. Vlastně je to celkem jednoduché a bude Vás to stát jen několik okamžiků času a zpravidla ne více než 200 Kč. V tomto návodu Vám tedy ukážeme, jak na to.

 

Základem je dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Informace z katastru nemovitostí můžete čerpat dvěma základními způsoby. Jedním je klasické bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí, které je dostupné na této adrese. Zde se na základě zadání parcelního čísla a katastrálního území dostanete až k informacím o dané nemovitosti.

Pokud neznáte katastrální území a parcelní číslo, ale pouze adresu, tak stačí použít www.mapy.cz, zde zadat adresu nemovitosti a v pravém sloupci kliknout na „Informace o parcele v Katastru nemovitostí“. Dostanete se rovněž do katastru nemovitostí, kde už uvidíte jak parcelní číslo, tak katastrální území.

Bohužel v bezplatné verzi nahlížení do katastru nemovitostí se nedozvíte všechny informace, především se nedozvíte, kdy a na základě jaké smlouvy nabyl současný vlastník vlastnické právo k nemovitosti. Na to musíme použít dálkový přístup k údajům v katastru nemovitostí.

 

Zřízení účtu pro dálkový přístup

Nejprve je třeba zřídit si účet, což je sice bezplatné, ale žádost musí být doručena buď poštou, osobně, datovou zprávou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Potřebný formulář a další informace jsou dostupní zde. Pro nás je relevantní formulář „Běžný (platící) účet“.

Po úspěšném vyplnění a předání formuláře Českému zeměměřičskému a katastrálnímu úřadu Vám bude zřízen účet, o čemž Vám přijde zpráva, kde budou i první přihlašovací údaje.

Přihlašování probíhá na této stránce. Po přihlášení uvidíte tyto možnosti.

Nejprve je potřeba získat kompletní výpis z katastru nemovitostí, protože je nezbytné zjistit, na základě, jaké smlouvy nabyl současný vlastník nemovitost. Protože už na základě předchozích kroků známe katastrální území a parcelní číslo, tak zvolíme „Výpis z KN podle nemovitosti“.

Na další obrazovce zadáme katastrální území, zvolíme „Ano“ u částečného výpisu a níže přidáme parcelu, kde zadáme parcelní číslo. Jakmile to máme, tak bude obrazovka vypadat takto:

Následně klikneme na „Spustit“. Bude vygenerován list vlastnictví, zde vidíme i kolik bude výpis stát (pozn. fakturační období jste si zvolili v žádosti o zřízení účtu, bude se jednat o 1 nebo 3 měsíce, nebudete zadané požadavky platit okamžitě). Povinnost zaplatit částku ale vzniká až po stáhnutí nebo zobrazení, takže zatím je vše bezplatné.

Nyní klikneme na dlouhé číslo u identifikace a otevře se nám nové okno. Zde vybereme „Stáhnout“ a klikneme na „Souhlasím“. Tímto se stáhne list výpis z katastru nemovitostí ve formátu PDF.

Po otevření výpisu zjistíme v sekci E „Nabývací tituly a jiné podklady zápisu“, na základě, jaké listiny vlastní současný majitel nemovitost, a také jak dlouho ji už vlastní. Typicky to bude kupní smlouva, ale může to být i darovací smlouva nebo potvrzení o nabytí dědictví.

U kupní smlouvy nás bude zajímat dlouhé číslo, které začíná písmenem V, má následující strukturu „V-xxxxx/xxxx-xxx. Toto číslo si opíšeme a vrátíme se zpět do uživatelského rozhraní katastru nemovitostí.

 

Získání předchozí kupní smlouvy

Zde klikneme na horní modré liště na tlačítko „Sbírka listin“. Na další obrazovce jednoduše vyplníme číslo a klikneme na „Vyhledat“. Níže se následně objeví dva dokumenty, kdy jeden bude pojmenován jako „Návrh na vklad“ a druhý jako „Vkladová listina“. Právě ten druhý nás zajímá, proto zaškrtneme políčko u této listiny a klikneme na „Spustit“.

Nyní už postupujeme obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí, zkontrolujeme
cenu (1 stránka = 10 Kč), klikneme na dlouhé číslo u identifikátoru, vybereme „Stáhnout“ a klikneme na „Souhlasím“.

V tuto chvíli máme hotovo a můžeme ve stažené smlouvě jenom dohledat údaj o kupní ceně.

 

Nedigitalizovaná listina

Bohužel se nám u starších listin může stát, že dosud nebyly naskenovány, a tudíž se k nim nedostaneme tak jednoduše. Na toto nás aplikace dálkového přístupu upozorní po zadání dlouhého číslo začínající na V v sekci „Sbírka listin“.

Naštěstí to ale není žádný problém, stačí jen postupovat dle upozornění a požádat o digitalizaci listiny. Je to bezplatné (samotnou listinu ale samozřejmě následně budete muset zaplatit, 1 stránka = 10 Kč) a příslušný katastrální úřad to provede většinou během 2 až 3 dní. Po digitalizování Vás upozorní emailem a Vy se tak můžete opět přihlásit do dálkového přístupu, jít do sekce „Sbírka listin“ a zde již listinu naleznete.

 

Co když mi makléř/vlastník tvrdí, že cena uvedená v předchozí kupní smlouvě byla úmyslně nižší?

Často se stává, že Vám bude makléř nebo vlastník tvrdit, že při koupi nemovitosti si současný vlastník s tehdejším prodávajícím předali část peněz přímo a ve smlouvě tak uvedli daleko nižší částku, než byla ve skutečnosti zaplacena, a to kvůli nižšímu základu pro výpočet daně z nabytí nemovité věci.

Těmto tvrzením se nedá příliš věřit, už proto že málokdo se odváží toto učinit, když se vlastně může jednat o trestný čin krácení daně, poplatku a obdobné povinné platby. Proto doporučujeme nenechat se tímto při vyjednávání vyvést z míry.

 

Jak postupovat dál?

Přejeme Vám hlavně úspěšné vyjednávání, jinak pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak se na nás můžete obrátit, rádi odpovíme. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i pokud byste měli zájem o náš realitní přehled, kde vám prověříme nemovitost, abyste měli jistotu, že nemovitost nemá žádné právní vady.