Stavební pozemek – jak jej poznat a získat závazné stanovisko od stavebního úřadu

stavební pozemek

Hledáte stavební pozemek pro stavbu domu a zajímalo by vás jak zjistit, jestli je právě onen pozemek skutečně stavební? Není to v podstatě nic složitého. Dívat se do katastru nemovitostí je ale zbytečné, protože informace o tom, zda na pozemku budete moci stavět nebo ne se dozvíte úplně jinde.

Klíčem ke stavebnímu pozemku je územní plán obce

Drtivá většina obcí v Česku má zpracovaný takzvaný územní plán, kde jsou vymezené plochy, na kterých je právě možné stavět. A to jsou ony stavební pozemky. Většinou jsou označeny oranžovou nebo červenou barvou. Každopádně přímo na územním plánu bude i legenda, vás bude zajímat bydlení rodinného typu.

foto stavební pozemek
Kde najít územní plán, a tak i stavební pozemky

Jednoduše je většinou ke stažení na internetových stránkách obce. Ve vzácných případech se může stát, že územní plán není k dispozici online, a tak se budete muset vypravit přímo na stavební úřad ve věci nahlížení. Územní plány mohou být měněny zastupitelstvem, stejně tak o jeho pořízení rozhoduje zastupitelstvo, nikoliv starosta obce. Pokud byste chtěli udělat z nezastavitelného pozemku zastavitelný, tak bude třeba právě souhlas zastupitelstva. Je dobré rovněž pamatovat na to, že územní plány se průběžně mění, proto se vždy pokuste stáhnout poslední verzi včetně zapracovaných změn.

změny stavebního pozemku
Co konkrétně mohu na stavebním pozemku vystavět

Každý územní plán se skládá ze dvou částí – grafické (o té jsem se zmínil výše) a z textové. Pro konkrétní možnosti výstavby musíte zamířit do textové části, kde bude specifikováno jaká může být minimální výměra pozemku, jaká zastavitelnost, jaký sklon střechy a další náležitosti. Ty budou zajímat především stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

popis stavební pozemek
Když na stavebním pozemku není možné stavět

Samotný územní plán vám ještě nemusí nutně zaručit, že budete moci stavět. Proč? Obec totiž nemusí mít na stránkách aktuální územní plán, a tak sice podle starého územního plánu mohl být pozemek stavební, ale podle nového a platného již ne. Vy byste tak zbytečně koupili mnohem méně cenný pozemek. Také je možné, že v obci je stavební uzávěra, což je dočasné opatření, které zakazuje jakoukoliv výstavbu (i na stavebních pozemcích) až do vydání nového územního plánu.

V tuto chvíli přijde na řadu takzvaná územněplánovací informace, což je v souladu se stavebním zákonem závazná informace stavebního úřadu o okamžité možnosti na pozemku stavět. Pouze takto se dozvíte na 100 %, zda je určitý pozemek stavební. Je totiž důležité si uvědomit, že navzdory tomu, že územní plán vydává obec, tak následně územní rozhodnutí a stavební povolení vydává stavební úřad. To nemusí být úřad ve stejné obci, jako kde je pozemek. Stavební úřady jsou jen ve větších městech.

O samotnou územněplánovací informaci se žádá na speciálním formuláři, který si můžete většinou stáhnout na stránkách stavebního úřadu (případně napište a my vám jej zašleme). Územněplánovací informace má platnost jeden rok a může o ní žádat kdokoliv. Nevadí, že nejste vlastníci onoho stavebního pozemku. Nemusíte mít ani plnou moc vlastníka. Lhůta pro vydání je 30 dní.

Po obdržení územněplánovací informace budete jistě vědět, zda je pozemek stavební, a zda tedy můžete přistoupit ke koupi.

Jak postupovat dál?

Pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak se na nás můžete obrátit, rádi odpovíme. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i pokud byste měli zájem o náš realitní přehled, díky kterému budete mít absolutní jistotu ohledně kupované nemovitosti.