Metropolitní plán v Praze – co se změní?

metropolitní plán

Bude tomu asi půl roku, co se na nás obrátil jeden klient s problémem znehodnocení jeho pozemku a tedy i s problematikou metropolitního plánu. Klient si zakoupil investiční pozemek v jedné okrajové městské části v Praze. Pozemek byl v územním plánu hlavního města Prahy vedený jako louky/pastviny s územní rezervou pro čistě obytné území.

Náš klient si myslel, že za pár let, až se bude pořizovat nový územní plán, se územní rezerva promítne a jemu se investice zhodnotí formou stavebního pozemku.

S prvním návrhem nového Metropolitního plánu pro Prahu ovšem zjistil, že jeho pozemek je nově veden bez územní rezervy. Tím pádem ztrácí několikanásobně hodnotu. Obrátil se proto na nás, zda bychom mu s problémem nepomohli.

V tomto článku vám osvětlíme aktuální situaci s Metropolitním plánem. Prozradíme, kde zjistit, zda se podobný problém netýká i vás a pokud ano, jak celou situaci řešit.

 

Obecně o Metropolitním plánu

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán hlavního města Prahy, který má v roce 2022 (původně se hovořilo o roku 2020) nahradit plán současný. Jeho vznik inicioval někdejší primátor Tomáš Hudeček, ještě z pozice prvního náměstka primátora.

Projektantem plánu je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (označovaný jako IPR), na jehož stránkách se dočtete všechny podrobné informace http://www.iprpraha.cz/.

Hlavní filosofií plánu je omezit zastavování volných ploch a zaměřit se na tzv. brownfieldové projekty, tzn. např. na nevyužívané budovy v rozpadu, nevyužívané nádraží (ku příkladu nádraží Bubny, které už je cílem developerské výstavby) apod.

Zaslechli jsme i takový názor, že Metropolitní plán má Prahu doslova „zakonzervovat“ a novou zástavbu volných pozemků téměř neumožnit (z prvních návrhů je tato snaha poměrně zřejmá).

 

Jak zjistit, jestli Metropolitní plán nemění funkční využití vašeho pozemku?

Metropolitní plán je pořizován naprosto autonomně. Nemá vazbu na současně platný územní plán, proto si členové IPRu mohou vaše pozemky změnit, „jak se jim zlíbí“ (stejně jako se stalo našemu klientovi).

Doporučujeme proto kontrolovat aktuální návrhy Metropolitního plánu a svůj pozemek si vyhledat. Návrhy jsou zveřejňovány zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni v sekci „Výkresy závazné části“.

To, že se nebere při pořizování Metropolitního plánu ohled na současný stav, nám připadá naprosto nepřijatelné. Jak se bránit se dozvíte v následujícím odstavci.

 

Jak se bránit?

Existují de facto tři způsoby. Prvním (nejefektivnějším) je domluvit se s příslušnou městskou částí, aby v rámci připomínkového řízení vznesla připomínky. Pokud se vám to podaří, je velká pravděpodobnost, že budou připomínky zaneseny do Metropolitního plánu. Připomínkové řízení pro městské části by mělo být nyní na podzim (ale slyšeli jsme, že by se mělo posunout až na zimu).

Druhou možností je vznést veřejné připomínky. Datum konání veřejného připomínkového řízení ještě nebylo stanoveno (hovořilo se o roku 2017, ale to se patrně nestihne). Doporučujeme sledovat stránky IPRu.

Třetím způsobem, který je spíš takový záložní, je pokusit se o změnu současného územního plánu. Situace s Metropolitním plánem je nejasná a kdo ví, jestli se vůbec přijme. Proto je podle nás výhodnější „mít to rozjeté na obou frontách“. Nehledě na to, že podaný podnět na pořízení změny územního plánu je dobrým argumentem i pro případné připomínkové řízení.

Pro našeho klienta jsme tedy zvolili následující strategii. Zkontaktovali jsme okolní vlastníky pozemků, jichž se změna také dotkla. Hromadně jsme zašli za panem starostou městské části a domluvili jsme se (písemnou žádostí všech vlastníků), že městská část vznese připomínky. Zároveň jsme podali podnět na pořízení změnu územního plánu. Teď už jen čekáme na veřejné připomínkové řízení, kterého se budeme také účastnit.

 

Závěr

Jak vidíte sami, situace s Metropolitním plánem je velice nepřehledná. Takto svévolně někomu snížit cenu jeho pozemku je opravdu nepřijatelné, proto vám doporučujeme se bránit.

Pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak se na nás můžete obrátit, rádi odpovíme. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i pokud byste měli zájem o náš realitní přehled, díky kterému naši klienti zvládnou často ušetřit i statisíce, respektive pokud byste měli zájem o naše realitní služby.